Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyfuzja kulturowa - definicja, charakterystyka, przykłady

Dyfuzja kulturowa to pojęcie wiążące się z dziedziną socjologii. Po raz pierwszy pojęcie zostało zdefiniowane przez E. B. Tylora. Zgodnie z definicją dyfuzję kulturową należy rozumieć jako proces tworzenia się w różnorodnych grupach społecznych pewnych podobieństw w aspekcie kulturowym. Ma to miejsce z powodu rozprzestrzeniania się określonych elementów konkretnej kultury oraz przejmowanie ich przez odmienną kulturę. Z procesem dyfuzji kulturowej połączony jest także proces wzajemnego przejmowania elementów kulturowych. Sytuacja taka może nastąpić w przypadku kontaktów granicznych, podbojów, zaawansowanej wymiany handlowej czy też zjawiska emigracji. Również nie bez wpływu na rozkwit dyfuzji kulturowej pozostaje rozwój mediów.

Dyfuzja kulturowa to proces, który może zachodzić z zachowaniem przez dawców pewnego poziomu świadomości swojego działania. Oddziaływanie jest wówczas bezpośrednie, aczkolwiek mam miejsce, gdyż biorca wyraził na to swoją zgodę. Wynikała ona z zainteresowania przejawianego przez biorcę. Proces dyfuzji kulturowej może również zachodzić spontanicznie. Do czynników warunkujących przyjęcie obcego elementu kulturowego koniecznie zaliczyć należy użyteczność skonkretyzowanego elementu bądź też prestiż społeczeństwa, które jest dawcą. Prestiż społeczeństwa przekazującego dany element jednocześnie definiuje funkcję prestiżową owego elementu.

Ponadto można wyszczególnić przypadki przyjmowanie elementów kulturowych ze względu na ich prestiż, mimo, że nie posiadają żadnego stopnia użyteczności. Są one określane jako ozdoby. Akulturacja z kolei stanowi etap nadmiernej dyfuzji kulturowej oraz jest zasadniczo pejoratywnym określeniem przesady w przyjmowaniu elementów kulturowych. 

Można wyszczególnić kilka rodzajów dyfuzji kulturowej. Podział przebiega w sposób dychotomiczny. Dyfuzja może być bezpośrednia lub pośrednia, przykładowo w momencie pośredniczenia środków masowego przekazu. Może mieć miejsce zgodnie z zamierzeniami (poprzez presję kultury dawców) lub też występować w sposób niezamierzony. Dyfuzja kulturowa może zawierać przekazanie jednego elementu kulturowego (prosta) lub też całego ich kompletu (złożona). 

Dyfuzja kulturowa ma ścisły związek ze współczesną techniką umożliwiającą znacznie łatwiejsze przenikanie elementów kulturowych.

Podobne wypracowania do Dyfuzja kulturowa - definicja, charakterystyka, przykłady