Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyfuzja kulturowa - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dyfuzja kulturowa to pojęcie wiążące się z dziedziną socjologii. Po raz pierwszy pojęcie zostało zdefiniowane przez E. B. Tylora. Zgodnie z definicją dyfuzję kulturową należy rozumieć jako proces tworzenia się w różnorodnych grupach społecznych pewnych podobieństw w aspekcie kulturowym. Ma to miejsce z powodu rozprzestrzeniania się określonych elementów konkretnej kultury oraz przejmowanie ich przez odmienną kulturę. Z procesem dyfuzji kulturowej połączony jest także proces wzajemnego przejmowania elementów kulturowych. Sytuacja taka może nastąpić w przypadku kontaktów granicznych, podbojów, zaawansowanej wymiany handlowej czy też zjawiska emigracji. Również nie bez wpływu na rozkwit dyfuzji kulturowej pozostaje rozwój mediów.

Dyfuzja kulturowa to proces, który może zachodzić z zachowaniem przez dawców pewnego poziomu świadomości swojego działania. Oddziaływanie jest wówczas bezpośrednie, aczkolwiek mam miejsce, gdyż biorca wyraził na to swoją zgodę. Wynikała ona z zainteresowania przejawianego przez biorcę. Proces dyfuzji kulturowej może również zachodzić spontanicznie. Do czynników warunkujących przyjęcie obcego elementu kulturowego koniecznie zaliczyć należy użyteczność skonkretyzowanego...

Podobne wypracowania