Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System prezydencki - cechy, charakterystyka, przykłady. Wady i zalety systemu prezydenckiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System prezydencki to jedna z odmian współczesnej formy rządów demokratycznych. Jak wynika z nazwy, w modelu tym najważniejszym i najsilniejszym organem władzy jest prezydent, stojący na czele władzy wykonawczej kraju.

System ten oparty jest na podziale poszczególnych organów władzy. Kompetencje są szczegółowo rozdzielone. Konstytucyjnie jedyną głową państwa w systemie prezydenckim jest prezydent. Nie istnieje rozróżnienie głowy państwa oraz szefa rządu – urzędy te są scalone w rękach jednego człowieka. Prezydent pochodzi z powszechnych wyborów, zatem jest przedstawicielem narodu, na równi z parlamentem. Prezydent odpowiada za politykę zagraniczną oraz wewnętrzną państwa. Do jego kompetencji należy także szefowanie krajowej administracji. Dodatkowym uprawnieniem głowy państwa jest prawo łaski lub zmniejszania wyroków.

W systemie prezydenckim głowa państwa sprawuje swój urząd w stałym wymiarze kadencji. Wybory odbywają się w ściśle określonych terminach i zasadniczo nie mogą być wywołane, np. zgłoszeniem wotum nieufności. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest skrócenie kadencji prezydenta w przypadku stwierdzenia popełnienia przez niego przestępstwa.

Członkowie gabinetu...

Podobne wypracowania