Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura a natura - idea, porównanie

Kultura to pojęcie związane z bardzo wieloma aspektami życia jednostki w społeczeństwie. Opiera się ona głównie o wartości moralne oraz religijne. To pojęcie wywodzące się z czasów zamierzchłej historii, gdyż nie sposób stworzyć jakąś kulturę od podstaw, nie posiłkując się tezami oraz osiągnięciami historycznymi w tej materii. 

Kultura jest pojęciem powiązanym z występowaniem wzorców zachowań. To całokształt dorobku danej społeczności, zawierający w sobie osiągnięcia na polu literatury, filozofii, nauki, religii, rozpatrywanych w aspekcie duchowym. W odróżnieniu od pojęcia cywilizacji do elementów składowych kultury powinno się zaliczać tylko metafizyczne rozumienie tych pojęć, bez skonkretyzowania ich materialnie. Cywilizacja bowiem, generalnie, skupia się na środkach stosowanych przy próbach ujarzmienia czynników naturalnych w celu poprawienia fizycznego bytu jednostki. Oczywiście, rozpatrując osiągnięcia różnych zbiorowości ludzkich w ujęciu historycznym, nie można rozdzielić oraz odrębnie określić wartości kulturowych od cywilizacyjnych oraz poddawać pod dyskusję, która kategoria miała większe znaczenie. Wiadomo, iż pojęcia te są ze sobą połączone oraz, na przestrzeni wieków, wzajemnie się uzupełniały. Nie jest możliwe występowanie cywilizacji bez kultury i na odwrót.

Natura to definicja więcej niż jednej kategorii tematycznej. Można ją rozpatrywać w wielu aspektach, powiązanych z różnorodnymi dziedzinami. 

Pojęcie natury jest powiązane z czynnikami środowiskowymi i przyrodniczymi. Człowiek nie jest w stanie przeciwstawiać się prawom natury. Natura to świat sam w sobie, występująca dokoła jednostki rzeczywistość materialna. To wszelkie zjawiska świata fizycznego, nieożywionego, jak i życia. Może obejmować w swym zakresie działalność ludzką oraz elementy, na które człowiek nie ma żadnego wpływu – takie jak warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe i tym podobne. W tym aspekcie natura to synonim przyrody. 

Natura to także pojęcie związane z filozofią, rozumiane jako zespół cech kształtujących daną jednostkę, istota tej osoby, czyli zbiór wartości dla niej charakterystycznych. Może być powiązana z cechami charakteru oraz osobowości, wpływać na sposoby postępowania jednostki oraz determinować jej postrzeganie świata. Natura ma także niebagatelny wpływ na wzorce zachowania jednostki, jego stosunek do otoczenia, zarówno wewnątrz grupy społecznej, jak i poza nią. 

Natura i kultura to nierozłączne elementy życia ludzkiego. Jednostka poprzez swoje zachowanie jako indywiduum oraz część składowa społeczeństwa, wywiera znaczący wpływ na kształtowanie natury, co z kolei wpływa na funkcjonalizm kultury. Z drugiej strony wówczas następuje zwiększenie wpływu oddziaływania kultury oraz natury na jednostkę. Występuje więc zależność w działaniu na zasadzie reakcyjności. 

Zarówno kultura jak i natura miały ogromny wpływ na ewolucję ludzkości, co więcej, proces ten nie zatrzymał się do tej pory i nie przestanie funkcjonować. To zamknięte koło wpływów, nie ma możliwości wyłączenia się z tego cyklu. Należy dążyć do odnalezienia możliwości powiązania obu tych sfer.

Podobne wypracowania do Kultura a natura - idea, porównanie