Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rola społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rola społeczna to zbiór oczekiwań w stosunku do jednostki, odnoszący się do jej konkretnego statusu społecznego. To także zbiór praw oraz obowiązków jednostki ze względu na zajmowaną pozycję społeczną. Każda rola społeczna jest określona poprzez pewne normy postępowania, zakazy lub nakazy, wynikające z uwarunkowań zewnętrznych bądź wewnętrznych. Często pojęcie to jest stosowane zamiennie z pojęciem funkcji społecznej. Pełnienie określonej roli społecznej przez jednostkę często sprawia, iż jednostka zaczyna się z ową rolą utożsamiać w mniejszym lub większym wymiarze. Często także pojęcie roli społecznej jest powiązane z pojęciem pozycji społecznej.

Każda jednostka w społeczeństwie odgrywa kilka ról społecznych. Dzieje się tak dlatego, iż zasadniczo jednostka należy do więcej niż jednej zbiorowości. Jednostka bowiem, oprócz życia zawodowego, posiada życie rodzinne, uczuciowe, moralne. Często może nastąpić sytuacja, w której ma miejsce konflikt ról społecznych. Wówczas należy zoptymalizować prawdopodobną spójność pomiędzy rolami i dążyć do osiągnięcia stanu, w którym konflikt ról będzie jak najmocniej zniwelowany.

Istnieje pojęcie roli kluczowej, wokół którego skupiają się...

Podobne wypracowania