Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Źródła prawa - definicja, opis, rodzaje. Hierarchia źródeł prawa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dla porządku funkcjonowania społeczeństwa i państwa konieczne jest ustalenie odpowiednich źródeł prawa, czyli aktów, które zawierają obowiązujące normy prawne. Źródła prawa możemy rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach: formalnym, materialnym i poznawczym.

Najważniejszym dla źródeł prawa jest ich ujęcie formalne – dotyczy ono form, w jakich przejawia się prawo. Wyróżnić można kilka głównych aktów, które zawierają w sobie normy prawne powszechnie obowiązujące. Są to: konstytucja, ustawy, także rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i akty prawa miejscowego. Warto zaznaczyć, że w prawie istnieje wyraźna hierarchizacja aktów normatywnych – najważniejsza rola przypada konstytucji, która określa podstawy ustroju społecznego, gospodarczego i politycznego danego kraju, relację między władzami, a także relację między władzą a obywatelem. Kolejne szczeble hierarchii zajmują: ratyfikowane umowy, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Warto zaznaczyć, że od formalnych źródeł prawa odróżnia się tzw. akty stosowania prawa. Przykładem takiego aktu są decyzje administracyjne (nie tworzą one nowego prawa, a nawet jeśli rozpoczynają pewien stosunek...

Podobne wypracowania