Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki - biografia, życiorys

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Książę poetów”, najwybitniejszy twórca epoki oświecenia – tak określano niegdyś, a również i dziś, Ignacego Krasickiego. Pisarz, poeta, a za razem publicysta urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku. Pochodził z możnej rodziny herbu Rogala. Posiadali oni tytuł hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Była to rodzina bardzo zacna. Ojciec, Jan Boży, pełnił funkcję kasztelana chełmskiego, a także był senatorem na sejm.

Krasicki był młodzieńcem bardzo dobrze wykształconym. Od roku 1743 do 1750 pobierał naukę w Jezuickim Kolegium Lwowskim. Rok po jego ukończeniu wstąpił do seminarium duchownego, które znajdowało się przy kościele Św. Krzyża w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1759. Najpierw został kanonikiem kijowskim, a niespełna trzy lata później – kanonikiem katedry przemyskiej.

Pomimo tego, że – jak wspomniano wcześniej – Krasicki był wykształcony, postanowił wyruszyć do Rzymu, gdzie w latach 1759-1761 uzupełniał i doskonalił swoją wiedzę. W dwa lata po powrocie do kraju objął funkcję sekretarza prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, co było dużym zaszczytem. W 1766 roku Krasicki był księdzem kanonikiem biskupa warmińskiego, a następnie kapelanem króla Stanisława...

Podobne wypracowania