Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia lubelska - przyczyny, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jednym z podstawowych zadań ruchu egzekucyjnego było ściślejsze zespolenie Litwy z Koroną. Szlachta litewska była również zainteresowana takim posunięciem. W styczniu 1569 r. rozpoczął obrady sejm w Lublinie, który obradował aż do lipca 1569 r. Problemem była kwestia związku Korony z Litwą w sprawach administracyjnych i strukturalnych. 1 lipca akt unii został wydany przez sejm koronny i litewski, a 4 lipca został zatwierdzony przez Zygmunta Augusta. Doszło do zacieśnienia stosunków polsko-litewskich. Król Polski wcielił do Korony Podlasie, Wołyń, Podole i Kijowszczyznę.

Unia lubelska normowała prawne konsekwencje dla obu państwa - Korony i Litwy. Połączone państwa otrzymały nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ustanowione zostały wspólne - król, sejm i senat i polityka zagrniczna. Wprowadzono również jednolitą monetę. Odrębne natomiast pozostały urzedy, skarby i wojsko wraz z sądownictwem. Unia lubelska przekształciła unię personalną w unię realną Litwę i Koronę.

Litwa i ziemie ruskie były słabo zasiedlone, toteż sprzyjało to formie osiedlania się polskiej szlachty na tych terenach. Dodatkowo historycy dostrzegają implikacje unijne do dnia dzisiejszego. Unia miała poważne i mocne konsekwencje w kwestiach kulturowych....

Podobne wypracowania