Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Koniec dynastii Jagiellonów w Europie Środkowo-Wschodniej - wojna turecko-węgierska (1526 r.)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W roku 1520 władzę nad potężnym i ciągle rosnącym w siłę Imperium Osmańskim po śmierci Selima I Groźnego przejął jego syn Sulejman II, nazwany przez potomnych Wspaniałym. Był on zwolennikiem prowadzenia wzorem swoich poprzedników ekspansywnej polityki zaborczej względem sąsiednich państw. Już w roku 1521 pierwszym celem jego podbojów na Bałkanach stało się terytorium południowych Węgier. Po krótkotrwałych oblężeniach w ręce tureckie wpadły kluczowe dla dalszego marszu na północ graniczne twierdze: Belgrad, Szabac i Zemun.

W tym czasie w państwie węgierskim trwały wewnętrzne waśnie i spory pomiędzy możnymi i szlachtą o sprawowanie faktycznej władzy w imieniu małoletniego Ludwika II Jagiellończyka, które to uniemożliwiły konsolidację w obliczu zagrożenia tureckiego. Klęska z roku 1521 nie przyczyniła się do ogólnokrajowej mobilizacji, wojsko wciąż pozostało słabo opłacane, a jego liczebność nie gwarantowała żadnego zabezpieczenia przed agresywnym sąsiadem z południa.

W roku 1526 sułtan Sulejman II zdecydował się wykorzystać niepowtarzalną okazję opanowania rozległych terytoriów słabego jak nigdy Królestwa Węgierskiego. Jego olbrzymia armia, licząca kilkadziesiąt tysięcy świetnie wyszkolonych żołnierzy, uderzyła...

Podobne wypracowania