Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po przejęciu kontroli i ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej w Małopolsce, Władysław Łokietek postanowił przyłączyć do swojego księstwa także Wielkopolskę - dzielnice kluczową ze względów ideologicznych i historycznych dla ewentualnych starań o koronację królewską w przyszłości. Zainspirowany przez niego bunt wielkopolskich możnych przeciwko władzy Henryka głogowskiego i jego potomków, zakończył się ostatecznie w sierpniu roku 1314 pełnym sukcesem i włączeniem Wielkopolski do ziem jednoczącego się pod berłem Władysława Łokietka państwa polskiego.

Skupienie w jednym ręku władzy nad wszystkimi najważniejszymi dzielnicami polskimi oraz szerokie poparcie społeczne dawało Władysławowi Łokietkowi pełne prawo do ubiegania się o koronę królewską, która nie spoczęła na głowie żadnego z polskich władców (nie licząc Przemysła II w roku 1295) od czasów Bolesława II Śmiałego. Starania księcia wspierał całym swoim autorytetem Kościół polski z arcybiskupem Borzysławem (następcą Jakuba Świnki od roku 1314) na czele. Ostateczną decyzję oraz finalną postać tekstu supliki skierowanej do papieża Jana XXII podjęto na wiecu duchowieństwa, możnych i rycerstwa w Sulejowie w dniach 20-23 czerwca roku 1318. Oficjalnemu poselstwu do Rzymu przewodził...

Podobne wypracowania