Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Przepis prawny - definicja, rodzaje, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przepis prawny jest wydzielonym fragmentem tekstu prawnego w postaci np. paragrafu, ustępu, artykułu, choć może wystąpić także w postaci niewyodrębnionego zdania. Przepisy prawne regulują normy prawne – pojęcia te nie powinny być jednak stosowane wymiennie, ponieważ norma prawna jest pojęciem szerszym: jedna norma może być regulowana kilkoma przepisami.

Zgodnie ze zwyczajem tworzenia prawa przepisy powinny występować w określonej kolejności, tzn. od przepisów ogólnych po najbardziej szczegółowe. Na końcu aktów prawnych występują często także przepisy przejściowe i końcowe. Warto dodać, że przepisy prawne są pisane przy użyciu specjalistycznego, bardzo ścisłego języka prawnego.

Przepisy prawne można podzielić ze względu na treść. Wyróżniamy wtedy, po pierwsze, przepisy prawa materialnego. Na ich podstawie określa się stosunki prawne kształtujące się między określonymi podmiotami, a także ich zmiany, rozpoczęcie i zanik. Do przepisów prawa materialnego należą m.in. przepisy administracyjne czy przepisy zawarte w Kodeksie karnym. Warto dodać, że w przepisach tych istotnym elementem jest sankcja (czyli kara obowiązująca za popełnienie określonego czynu).

Po drugie, możemy wyróżnić przepisy prawa formalnego, które...

Podobne wypracowania