Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Działania prawne - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie prawa jest terminem, który można rozpatrywać w dwóch podstawowych ujęciach: podmiotowym i przedmiotowym. Prawo w ujęciu podmiotowym to zespół uprawnień, jakie przysługują określonej jednostce z tytułu spełnienia określonych warunków (przykładem może być zbiór praw człowieka). Prawo w ujęciu przedmiotowym jest natomiast zbiorem pewnych norm postępowania, które wynikają z działalności państwa i konieczności utrzymania porządku społecznego. Prawo w państwach demokratycznych (w systemie kontynentalnym) jest uchwalane przez władzę ustawodawczą. Sankcja za złamanie określonej normy prawnej również pochodzi ze strony państwa.

Z pojęciem prawa wiąże się termin tzw. działań prawnych, czyli czynności, które są wykonywane z zamiarem wywołania określonych skutków prawnych. Działania prawne są podgrupą szerszego zbioru faktów prawnych, czyli zespołu warunków i okoliczności, jakie owocują zmianą, powstaniem lub zanikiem skutków prawnych. Spośród faktów prawnych wyróżnić możemy zdarzenia prawne i zachowania prawne. Zdarzenia to wszelkie sytuacje powstałe niezależnie od woli człowieka: wypadki, kataklizmy i inne. Zachowania prawne to natomiast grupa czynności, które zachodzą...

Podobne wypracowania