Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konfederacja - definicja, charakterystyka, przykłady

Konfederacją (od łacińskiego słowa confederatio oznaczającego ‘związek’) nazywa się związek, zrzeszenie kilku państw, z których każde ogranicza w jakimś stopniu swoja suwerenność uzgadniając w zamian za wprowadzenie wspólnej polityki. Inne definicje konfederacją określają grupę tworzoną przez państwa, miasta lub inne podmiotu dla osiągnięcia określonego celu. W obrębie federacji występuje pełna równość wchodzących jej skład podmiotów. 

W konfederacji nie powołuje się zasadniczo wspólnego organu. Związek taki działa poprzez konfederacje różnego rodzaju urzędów, np. konfederację prezydentów czy ministrów. Przez cały czas trwania konfederacji państwa, które ją zawiązały zachowują swoją autonomie. Mają także możliwość w każdej chwili wystąpić ze związku. 

Z doświadczenie historycznego wynika ze konfederacje bywają nietrwałe. Prowadzą one najczęściej do usamodzielnienia się jedno z państw lub do powstania jednego państwa - federacji. Przykładem takiej sytuacji jest historia Stanów Zjednoczonych. Początkowo kolonie amerykańskie tworzyły konfederację. Po uchwaleniu konstytucji powstało państwo federacyjne. 

W historii Polski konfederacje pojawiły się na przełomie  XIII i XIV wieku. Były to konfederacje rycerskie, które zależnie od sytuacji współpracowały lub też stawały przeciw panującemu monarsze (uznawane one były przez króla za bunty - tzw. rokosze).  Konfederacjami były także określane związki sejmików ziemskich powstające dla ułatwienia osiągnięcia wspólnych celów. 

Jako ze konfederacja może być związkiem nie tylko państwa ale i innych podmiotów na płaszczyźnie krajowej warto wspomnieć np. o konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan utworzona w celu wspólnej walki o interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.

Podobne wypracowania do Konfederacja - definicja, charakterystyka, przykłady