Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konfederacja - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konfederacją (od łacińskiego słowa confederatio oznaczającego ‘związek’) nazywa się związek, zrzeszenie kilku państw, z których każde ogranicza w jakimś stopniu swoja suwerenność uzgadniając w zamian za wprowadzenie wspólnej polityki. Inne definicje konfederacją określają grupę tworzoną przez państwa, miasta lub inne podmiotu dla osiągnięcia określonego celu. W obrębie federacji występuje pełna równość wchodzących jej skład podmiotów. 

W konfederacji nie powołuje się zasadniczo wspólnego organu. Związek taki działa poprzez konfederacje różnego rodzaju urzędów, np. konfederację prezydentów czy ministrów. Przez cały czas trwania konfederacji państwa, które ją zawiązały zachowują swoją autonomie. Mają także możliwość w każdej chwili wystąpić ze związku. 

Z doświadczenie historycznego wynika ze konfederacje bywają nietrwałe. Prowadzą one najczęściej do usamodzielnienia się jedno z państw lub do powstania jednego państwa - federacji. Przykładem takiej sytuacji jest historia Stanów Zjednoczonych. Początkowo kolonie amerykańskie tworzyły konfederację. Po uchwaleniu konstytucji powstało państwo federacyjne. 

W historii Polski konfederacje pojawiły się na...

Podobne wypracowania