Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Alterglobalizm - definicja, cechy, charakterystyka

Alterglobalizmem określa się ruch polityczno-społeczny którego główną ideą jest dążenie do zmiany aktualnie obowiązujących stosunków międzynarodowych ,społecznych, ekonomicznych czy ekologicznych. Ruch ten jest aktualnie spotykany w większości krajów świata. 

Ruch alterglobalistyczny jest złożony z idei różnych światopoglądów. Wśród jego założeń znaleźć można postulaty wynikające z pacyfizmu, marksizmu, anarchizmu, konserwatyzmu jak i liberalizmu a także feminizmu czy ekologizmu. Często znaczenie odgrywają w nich też ruchy wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. 

Ruch ten powstał w latach 80 XX wieku w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Alterglobaliści najprościej mówiąc są przeciwnikami globalizacji. Według nich prowadzi ona do zniszczenia otaczającego nas środowiska naturalnego a także dewastacji niszczenia niszowych, lokalnych kultur.  Alterglobaliści sprzeciwiają się także rozrostowi wielkich korporacji które ich zdaniem wyzyskują swoich pracowników i prowadzą do ich unifikacji. Ich zdaniem wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa mają wpływ na władze państwowe, doprowadzając do zaburzenia podstawowych założeń demokracji. 

Dodatkowo ruch alterglobalistyczny zwraca uwagę, iż w procesie globalizacji pominięte zostają problemy trzeciego świata co prowadzi do ogromnych dysproporcji ekonomicznych.

Alterglobaliści postulują dążenie do zwiększenia demokratyzmu w kontroli gospodarczej a także wzrost nadzoru nad wielkimi korporacjami. Głoszą także konieczność podniesienia standardów ekologicznych w celu ochrony środowiska naturalnego. Zwracają uwagę na konieczność rozwoju państw trzeciego świata między innymi poprzez likwidację ich zadłużenia. 

Należy jednak zaznaczyć że sprzeciw alteglobalistów nie jest skierowany przeciw wszelki formom globalizacji. Popierają oni rozrost globalizacji kulturowej i prowadzący do niej wzrost m.in. wzrost znaczenia i poszanowania praw człowieka.

Warto zwrócić uwagę na odróżnienie alterglobalizmu od antyglobalizmu. Alterglobaliści nie stoją w opozycji do całego procesu globalizacji ale jego aktualnego wymiaru. Antyglobaliści z kolei krytykują w całości proces globalizacji w zamian postulując oparcie obecnego świata na wspólnotach (takich jak np. rodzina czy naród). 

Podobne wypracowania do Alterglobalizm - definicja, cechy, charakterystyka