Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura alternatywna i kontrkultura - porównanie (podobieństwa i różnice)

Terminologia związana z dwudziestowiecznymi zjawiskami kulturalnymi jest dość zawiła i nie zawsze oddaje istotę rzeczy. Część pojęć dopiero się precyzuje. Naukowcy mają problem, żeby dokładnie ustalić elementy różnicujące niektóre zjawiska. Tak dzieje się między innymi w przypadku omawiania zagadnień związanych ze współczesnymi ruchami społeczno-kulturowymi. Bardzo trudno wyznaczyć granicę między subkulturą, kontrkulturą, podkulturą i kulturą alternatywną. Dla znacznej części odbiorców są to terminy tożsame. Jednak badacze kultury starają się je oddzielać.

Czym zatem jest kultura alternatywna i kontrkultura? Co je łączy, a co dzieli? Są to ruchy kontestacyjne, czyli wyrażające sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości i próbujące ją przewartościować, zmienić. Powstały jako reakcja na kryzys kulturowy i społeczny świata zachodniego. Młode pokolenie czuło, iż obowiązujące normy i wartości nie mogą zaspokoić ich pragnień i aspiracji, odnosiło wrażenie, jakby było zniewolone przez system i jego wytwory narzucane społeczeństwu. Brak widocznych przemian powodował uczucie buntu i chęć stworzenia takich form życia społecznego, które zaspokoiłyby aspiracje młodych. Zarówno kultura alternatywna, jak i kontrkultura wywodzą się właśnie z tego ruchu. Były odpowiedzią na zbyt skostniały system społeczno-kulturalny. Osobom je tworzącym dawały możliwość wyrażenia swojej dezaprobaty, a ponadto zapewniały poczucie wspólnoty, której nie mogła dać rodzina ani społeczeństwo.

Za cel główny wyznaczały sobie wyzwolenie człowieka z różnego typu konwenansów, wyznaczonych im ról społecznych, wreszcie – całego systemu kultury masowej. Zatem stoją one w opozycji do obowiązujących stosunków społecznych i kultury, a często także wobec konstytuującej je machiny politycznej. Kolejną cechą łączącą te dwa zjawiska jest fakt, iż ich członkowie zrzeszali się w określone grupy, tworzyli pewnego rodzaju komuny. Natomiast czym się one różnią? Kultura alternatywna wyrasta z ruchu kontestacyjnego, jednak w założeniu nie podejmuje walki z oficjalną kulturą i jej wytworami, stara się po prostu dać ludziom wybór, stworzyć jakąś alternatywę, nowe spojrzenie na dziedziny życia społecznego – kulturę muzykę, sztukę; sprawić, iż powstanie układ „albo-albo” i ludzie nie będą skazani wyłącznie na jeden typ kultury.

Natomiast kontrkultura dąży do całkowitego zanegowania wartości kultury obowiązującej, podważa zasadność jej istnienia i pragnie uwolnić człowieka od wszelkich form uzależnienia społecznego i kulturowego. Dlatego nie proponuje stworzenia żadnego nowego systemu kultury, gdyż on także mógłby zniewolić jednostkę. Jest ona zdecydowanie nastawiona anty i ma charakter ruchu konfliktowego. Część socjologów uważa, iż kontrkultura jest pośrednim etapem między subkulturą a kulturą alternatywną. Subkultury ewoluują od stanu mało spójnych wspólnot o podobnych poglądach na świat, poprzez krytykę i zwalczanie dominującego nurtu kulturowego (czyli kontrkulturę), aż do stworzenia niszowych ruchów, które staną się alternatywą. Przy takim założeniu kultura alternatywna jest najwyższym stopniem rozwoju ruchów kontrkulturowych.

Podobne wypracowania do Kultura alternatywna i kontrkultura - porównanie (podobieństwa i różnice)