Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura alternatywna i kontrkultura - porównanie (podobieństwa i różnice)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Terminologia związana z dwudziestowiecznymi zjawiskami kulturalnymi jest dość zawiła i nie zawsze oddaje istotę rzeczy. Część pojęć dopiero się precyzuje. Naukowcy mają problem, żeby dokładnie ustalić elementy różnicujące niektóre zjawiska. Tak dzieje się między innymi w przypadku omawiania zagadnień związanych ze współczesnymi ruchami społeczno-kulturowymi. Bardzo trudno wyznaczyć granicę między subkulturą, kontrkulturą, podkulturą i kulturą alternatywną. Dla znacznej części odbiorców są to terminy tożsame. Jednak badacze kultury starają się je oddzielać.

Czym zatem jest kultura alternatywna i kontrkultura? Co je łączy, a co dzieli? Są to ruchy kontestacyjne, czyli wyrażające sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości i próbujące ją przewartościować, zmienić. Powstały jako reakcja na kryzys kulturowy i społeczny świata zachodniego. Młode pokolenie czuło, iż obowiązujące normy i wartości nie mogą zaspokoić ich pragnień i aspiracji, odnosiło wrażenie, jakby było zniewolone przez system i jego wytwory narzucane społeczeństwu. Brak widocznych przemian powodował uczucie buntu i chęć stworzenia takich form życia społecznego, które zaspokoiłyby aspiracje młodych. Zarówno kultura alternatywna, jak i kontrkultura wywodzą się właśnie z...

Podobne wypracowania