Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Amnesty International - cele, działania, charakterystyka

Amnesty International (znana też jako Amnesty bądź AI) to międzynarodowa organizacja pozarządowa. Powołana została w celu „badań i przeciwdziałania naruszeń praw człowieka oraz wymierzania sprawiedliwości dla tych, których prawa zostały naruszone”.

Organizacja założona została w 1961 roku w Londynie przez brytyjskiego adwokata Petera Benesona. Oddział w Polsce powstał w 1989 roku, zaś w 1990 roku został oficjalnie zarejestrowany przez sąd. 

W swych działaniach Amnesty zwraca uwagę na wszelkie przejawy łamania praw człowieka. Prowadzi wiele kampanii mających na celu upowszechnienie tematu ochrony praw jednostki. Organizowane są także pisania listów (np. nawołujące do uwolnienia więźniów bądź zaprzestania jakiś praktyk). AI zajmuje się również pomocą mającą na celu wsparcie finansowe oraz prawne ofiar naruszeń praw podmiotowych. 

Obszary działalności AI można podzielić na 6 działów. Pierwszy dotyczy spraw związanymi z kobietami, dziećmi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Kolejne dwa odnoszą się do dążenia zniesienia tortur oraz kary śmierci. Następne zajmują się ochrona praw uchodźców oraz godności ludzkiej. Ostatni obszar związany jest z więźniami sumienia. Termin ten odnosi się do osób więzionych lub prześladowanych ze względu na swoje poglądy, przekonania, styl życia, orientację seksualną a także rasę, religie czy kolor skóry. 

Symbolem organizacji jest świeca otoczona drutem kolczastym. Odnosi się on do staro-chińskiego przysłowia „lepiej zapalić świece niż przeklinać ciemność”.

Ze względu na swoje kampanie Amnesty International jest często krytykowana, szczególnie przez przywódców państw totalitarnych. Organizacji zarzuca się wtrącanie w sprawy państw, celem obalenia rządzących nimi systemów oraz wspieranie zachodu m.in. poprzez głoszenie i forsowanie jego idei. 

AI finansowane jest z datków od indywidualnych osób a także ze składek członkowskich (aktualnie organizacja liczy sobie ok. 2,2 miliona członków w ponad 150 krajach). Nie korzysta przy tym z żadnej pomocy ze strony władz. Ma to gwarantować jej autonomie oraz obiektywizm. 

W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za swoją kampanię przeciwko torturom. 

Podobne wypracowania do Amnesty International - cele, działania, charakterystyka