Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultura i podkultura - porównanie pojęć i zjawisk

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Terminologia opisująca zjawiska kulturowe ostatniego stulecia jest nad wyraz skomplikowana i mało jednoznaczna. W zależności od upodobania naukowców stosuje się wymiennie sformułowania typu: subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna, bądź stara się wyznaczyć między nimi granice, z różnym rezultatem.

Wyodrębnienie podkultury od subkultury jest szczególnie trudne, bowiem słowo subkultura wywodzi się od łacińskiego „sub” – pod oraz „cultura” – kształcenie, uprawa. Zatem pod względem etymologicznym są to synonimy i tak też są używane przez przeciętnych odbiorców. Pierwszym naukowcem, który użył sformułowania „podkultura” dla oznaczenia subkultury, był Ryszard Dyonizakow. Dla niego podkultura był to związek osób, które połączyły wspólne problemy i zainteresowania. W późniejszym okresie zaczęto różnicować znaczenia tych słów. Zatem chaos pojęciowy wprowadzili sami badacze tego typu zjawisk.

Na początku uznano, iż w momencie kiedy termin subkultura nabrał pejoratywnego znaczenia, zastąpiono go słowem podkultura. Jednak trudno przyjąć taką interpretację, bowiem drugi termin wcale nie niesie ze sobą lepszych konotacji (skojarzeń). Sam prefiks „pod-”...

Podobne wypracowania