Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury młodzieżowe - zagrożenia. Opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy młody człowiek potrzebuje autorytetów, które wskazałyby właściwą drogę, wyznaczyły normy i wartości, na których można zbudować własne wyobrażenie o świecie i swój kodeks etyczny. Dawniej taką rolę spełniali głównie rodzice, nauczyciele czy cenione osoby życia publicznego. Jednak szybko uległo to zmianie. Obecnie można mówić o zjawisku kryzysu wartości – nauczyciele i rodzina rzadziej stanowią wzór do naśladowania. Młodzi nie mogąc znaleźć autorytetów w świecie dorosłych, zaczynają ich szukać wśród swoich rówieśników, względnie w organizacjach, ruchach czy sektach.

Tak zwany „boom” na różnego typu subkultury rozpoczął się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Zbuntowana młodzież zaczęła organizować się w grupy rówieśnicze o przeróżnym charakterze. Z czasem okrzepły one w bardziej zorganizowane ruchy. Ogromna ich liczba świadczy o przemożnym wpływie na młode pokolenie. Brak realnej kontroli nad tego typu organizacjami oraz ich wrogi stosunek do dominującej kultury, a nawet całego systemu społeczno-politycznego budzą niepokój rodziców, socjologów oraz pedagogów szkolnych. Wystarczy wymienić tylko kilka grup – subkulturę...

Podobne wypracowania