Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród a państwo - porównanie i charakterystyka pojęć

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcia narodu i państwa są usytuowane bardzo blisko siebie. Każdy naród dąży do stworzenia jakiejś struktury politycznej, upaństwowienia i suwerenności. Od przełomu XIX/XX wieku panuje pogląd, iż każdy naród ma prawo do stworzenia państwa – jest to tzw. zasada samostanowienia narodów. Jednak nie wszystkie osiągają ten stan. Tym niemniej oddziaływanie na siebie owych wspólnot jest ogromne.

Państwa mogą pełnić rolę narodotwórczą i odwrotnie narody – państwotwórczą. Są to pojęcia pokrewne jeszcze z kilku innych powodów. Po pierwsze, tworzą rodzaj wspólnoty (społecznej lub politycznej), po drugie – zbudowane są na bazie tożsamości oraz poczuciu inności wobec zewnętrznych wspólnot i – wreszcie – bardzo ważne miejsce w procesie ich istnienia odgrywają takie elementy jak: wspólna kultura, historia, tradycje i obyczaje, a czasem także pochodzenie etniczne i język. Jako pewien sposób zorganizowania, grupy wytwarzają normy i zasady postępowania oraz prawa i obowiązki, według których muszą postępować ich członkowie. Ponadto, naród jest suwerenem w państwie (oczywiście nie we wszystkich rodzajach państw, jest tak w przypadku krajów demokratycznych), to on tworzy...

Podobne wypracowania