Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kontrkultura a subkultura - porównanie (podobieństwa i różnice)

Jedna z teorii socjologicznych zakłada, iż wszelkiego typu ruchy kontestacyjne przechodzą trójetapową ewolucję – od luźnych grup odróżniających się od reszty pod względem wyglądu, uznawanych norm, wartości i idei, poprzez jawne wystąpienie przeciw porządkowi kulturowemu i społecznemu (kontrkultura), aż do stworzenia stosunkowo elitarnych formacji, które stanowią oryginalne propozycje nowego porządku.

Subkultura to podstawowy, najniższy stopień rozwoju ruchów kontestacyjnych. Jej powstanie jest przede wszystkim wynikiem chęci bycia odmiennym od pozostałych ludzi, buntu wobec porządkowi polityczno-społecznemu oraz pragnienia stworzenia nowego ładu. Są to grupy mało sformalizowane, o dość luźnym charakterze, występujące przeciw konsumpcyjnemu stylowi życia oraz wytworom dominującej kultury masowej – ich niskiej wartości, komercyjności i ujednoliceniu. Za dalekosiężny cel subkultura wyznacza sobie stworzenie od podstaw nowego świata – bez form zniewalających jednostkę, wikłających ją w sieć zależności. Wszystkie te cechy podziela z następującym po niej wyższym poziomem rozwoju grup kontestacyjnych – kontrkulturą.

Kontrkulturę określamy jako ruch społeczny przeciwstawiający się normom, jakie wytworzyła kultura masowa, poddający...

Podobne wypracowania