Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System parlamentarny - cechy, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System parlamentarny (zwany inaczej po prostu parlamentaryzmem) to jeden z podstawowych systemów rządzenia. Opiera się on na podziale władzy między głowę państwa a kierującego rządem, którzy sprawują władzę wykonawczą. Konstruowany jest w oparciu o zasadę trójpodziału władz, które jednak winny ze sobą współpracować. Z kolei władza ustawodawcza przysługuje parlamentowi. W systemie parlamentarnym te same osoby mogą sprawować funkcje w parlamencie oraz rządzie (np. można pełnić funkcję ministra równocześnie sprawując rolę posła).

Istnieje kilka rodzajów systemów parlamentarnych: 

- System kanclerski;

- System parlamentarno – gabinetowy; 

- System parlamentarno – komitetowy;

Jego genezy należy szukać w XIX wieczne Wielkiej Brytanii skąd rozpowszechnił się na wiele innych krajów. Aktualnie system obowiązujący tam możemy nazwać parlamentarno-gabinetowym. Przykładem państw rządzonych systemem parlamentarnym są między innymi Niemcy (system kanclerski), Grecja (system parlamentarno-gabinetowy) czy Szwajcarii (system parlamentarno-komitetowy)

System parlamentarny występuję także w Polsce. 

Zgodnie z zasadami rządzącymi systemem parlamentarnym...

Podobne wypracowania