Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System parlamentarny - cechy, charakterystyka, przykłady

System parlamentarny (zwany inaczej po prostu parlamentaryzmem) to jeden z podstawowych systemów rządzenia. Opiera się on na podziale władzy między głowę państwa a kierującego rządem, którzy sprawują władzę wykonawczą. Konstruowany jest w oparciu o zasadę trójpodziału władz, które jednak winny ze sobą współpracować. Z kolei władza ustawodawcza przysługuje parlamentowi. W systemie parlamentarnym te same osoby mogą sprawować funkcje w parlamencie oraz rządzie (np. można pełnić funkcję ministra równocześnie sprawując rolę posła).

Istnieje kilka rodzajów systemów parlamentarnych: 

- System kanclerski;

- System parlamentarno – gabinetowy; 

- System parlamentarno – komitetowy;

Jego genezy należy szukać w XIX wieczne Wielkiej Brytanii skąd rozpowszechnił się na wiele innych krajów. Aktualnie system obowiązujący tam możemy nazwać parlamentarno-gabinetowym. Przykładem państw rządzonych systemem parlamentarnym są między innymi Niemcy (system kanclerski), Grecja (system parlamentarno-gabinetowy) czy Szwajcarii (system parlamentarno-komitetowy)

System parlamentarny występuję także w Polsce. 

Zgodnie z zasadami rządzącymi systemem parlamentarnym w przypadku udzielonego przez parlament rządowi wotum nieufności (tj specjalnej uchwały, w której wyraża się brak zaufania do działania rządu) jest on zobowiązany do ustąpienia. Rząd jest także odpowiedzialny politycznie przed parlamentem. 

Z kolei głowa państwa, jaką może być monarcha czy prezydent nie podlega w żaden sposób parlamentowi i nie ponosi przed nim odpowiedzialności ani nie może być przez niego odwołany. Zazwyczaj głowa państwa nie jest wybierana przez naród, ale przez parlament lub inny organ (np. Zgromadzenie Związkowe w Niemczech). 

Podobne wypracowania do System parlamentarny - cechy, charakterystyka, przykłady