Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia realna a unia personalna - porównanie

Unią personalna określa się związek dwóch lub więcej państw osobą wspólnego władcy. Z kolei unia realna jest to związek taki oparty na wspólnych instytucjach państwowych. 

Unia realna rozwinęła się z unii personalnej.

Zasadnicza różnica związana jest właśnie z kryterium instytucji. Państwa połączone unią realna mogą mieć wspólnego władcę oraz inne takie same instytucje np.: wojsko, politykę wewnętrzną, zewnętrzną czy wspólną walutę. Natomiast w krajach związanych unią personalną osobą jednego władcy pozostaje odrębność instytucji państwowych.

Przykładem przekształcenia się unii personalnej w realną może być związek Polski z Litwą. W 1385 roku w Krewie podpisany został pakt na mocy którego oba kraje połączone zostały osobą władcy Władysława Jagiełły. Prawie 200 lat później oba państwa podpisały akt który przeszedł do historii jako unia lubelska z 1569 roku. Wspólny był nie tylko władca ale także sejm. Polska oraz Litwa prowadziły także jednolita politykę zagraniczną. Zachowana została przy tym odrębność skarbu, armii oraz instytucji centralnych. 

Reasumując: w przypadku unii personalnej wspólna jest tylko osoba władczy. Z kolei w unii realnej wspólnym dla łączonych krajów może być wszystko.

Podobne wypracowania do Unia realna a unia personalna - porównanie