Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszość narodowa a grupa etniczna - porównanie (podobieństwa i różnice)

Różnica między mniejszością narodową i grupą etniczną jest bardzo płynna, pod pewnymi względami są to pojęcia pokrywające się. Podobieństwa odnajdujemy w wielu kwestiach. Obydwoma terminami zwykło się określać grupę osób mniejszą od większości obywateli, wyraźnie odróżniającą się od reszty społeczeństwa i świadomą swojej odrębności.

Osoby tworzące wybraną mniejszość narodową bądź grupę etniczną charakteryzuje własna kultura, tradycja, a często i odrębny język oraz religia. Od pozostałej ludności może je także odróżniać wygląd, cechy osobowości czy obyczajowość. Ważne jest u nich poczucie jedności, solidarności, istnienie silnych więzi spajających ich z tą, a nie inną grupą. Zbiorowości te zrzeszają się między innymi dla obrony cennych dla siebie wartości, takich jak kultura, język, obyczaje. Chcą podtrzymywać tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, by następnie przekazać je własnym dzieciom. Bez wspólnej tożsamości, przekonania o zbieżnej genealogii nie istniałyby te dwa rodzaje wspólnot. Zarówno mniejszość narodowa, jak i grupa etniczna są również związane z danym terytorium.

Zasadnicze różnice między mniejszością narodową i grupą etniczną ujawniają się natomiast w kwestii posiadania lub nie posiadania...

Podobne wypracowania