Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszość etniczna, mniejszości etniczne - definicja, przykłady, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Struktura narodowościowa poszczególnych państw jest niejednokrotnie bardzo skomplikowana. Zdarza się, iż jeden kraj zamieszkuje kilkanaście grup narodowościowych i etnicznych. Problemy powstałe na tle narodowym bywają szczególnie krwawe, przykładem mogą być choćby konflikty w krajach byłej Jugosławii. Trudno jednoznacznie wyznaczyć kryteria przynależności etnicznej. W takim wypadku decydują również czynniki subiektywne, jak choćby poczucie tożsamości poszczególnych osób. W prawie międzynarodowym nie stworzono jednej, uniwersalnej definicji mniejszości etnicznej, podobnie jak i mniejszości narodowej. Praktycznie każde państwo tworzy własne kryteria opisujące ten termin.

Próbując stworzyć definicję mniejszości etnicznej w warunkach polskich, musimy wziąć pod uwagę kilka cech charakterystycznych wyróżniających ją spośród pozostałych wspólnot ludności. Jak sama nazwa wskazuje, musi być to mniejsza grupa obywateli danego państwa, znacznie odróżniająca się przede wszystkim językiem, tradycją oraz kulturą (do zachowania których dąży). Ważnym czynnikiem pozwalającym określić daną społeczność jako mniejszość etniczną jest silne poczucie odrębności własnej wspólnoty etnicznej, a także chęć utożsamiania...

Podobne wypracowania