Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszości etniczne w Polsce - przykłady, opis. Opracowanie tematu

Na obszarze współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej występują cztery mniejszości etniczne: Romowie, Łemkowie, Tatarzy oraz Karaimi. Łącznie obejmują one około 20 tysięcy osób. Największą wspólnotę tworzy ludność romska (tzw. Cyganie). Są oni rozproszeni na terenie całego kraju.

Romowie zaczęli osiedlać się w Polsce już w XV wieku, początkowo prowadzili wędrowny tryb życia, by z czasem na stałe osiąść w niektórych rejonach czy miejscowościach. Obecnie ludność romską można spotkać przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich, typu Warszawa, Kraków czy Poznań. Jest to mniejszość zdecydowanie najbardziej negatywnie oceniana przez Polaków. Wynika to przede wszystkim z ich sposobu życia – często na ulicach można spotkać żebrzących Romów. Funkcjonuje pewien stereotyp Roma – jako osoby leniwej, nieumiejącej uczciwie zarobić na życie. Według statystyk około 30% dzieci romskich nie uczęszcza do szkół. Zbiorowość romska wyróżnia się swoim strojem, zwyczajami i językiem od pozostałej ludności. Organizowany jest szereg imprez i festiwali prezentujących jej barwną kulturę, m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku.

Następną pod względem liczebności mniejszością etniczną są Łemkowie, obecnie w Polsce jest ich niecałe 6 tysięcy. Pierwotnie byli to wołosko-ruscy górale, którzy trudnili się pasterstwem, nazywani „Rusnakami” czy „Górniakami”. Nazwa „Łemko” bierze swój początek w XIX wieku, początkowo była słowackim przezwiskiem grupy ludności, która nadużywała słowa „łem: (polskie tłumaczenie tego wyrazu to „tylko”). Z czasem Łemkowie zaczęli tworzyć skupiska ludności na terenie tzw. Łemkowszczyzny, tj. w rejonie Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Jednak w wyniku Akcji „Wisła” (1947 r.) przesiedlono ich, razem z ludnością ukraińską, m.in. na tereny tzw. Ziem Odzyskanych. Dlatego reprezentantów tej mniejszości możemy dziś spotkać choćby w województwach zachodniopomorskim czy lubuskim. Na Podkarpaciu żyje dziś już tylko mała grupka tej ludności, jednak dość prężnie działająca. Co roku urządzane są liczne imprezy kulturalne, m.in. „Kermesz Łemkowski”. Większość Łemków przynależy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego bądź Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego.

Pozostałe dwie mniejszości etniczne tworzy śladowa liczba ludności – Tatarzy są reprezentowani przez 447 mieszkańców, zaś Karaimi jedynie przez 43 osoby. Wspólnoty te coraz częściej asymilują się: przejmują styl życia i kulturę ludności otaczającej. Nie potrafią również posługiwać się swoimi ojczystymi językami. Głównym wyróżnikiem jest wciąż ich religia – Tatarzy są wyznawcami islamu, natomiast Karaimowie zachowali własną religię karaimską, korzeniami sięgająca judaizmu.

Żadnej z mniejszości etnicznych w Polsce nie przysługują specjalne prawa wyborcze, jak to jest w przypadku mniejszości narodowych.

Podobne wypracowania do Mniejszości etniczne w Polsce - przykłady, opis. Opracowanie tematu