Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszości narodowe w Polsce - przykłady, opis. Opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Struktura narodowościowa państwa polskiego zmieniała się na przestrzeni wieków. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i ostatecznym ustaleniu granic II Rzeczpospolitej w latach kolejnych Polska stała się państwem wielonarodowym. Ponad 30% ludności stanowiły mniejszości narodowe. Do najliczniejszych należeli: Ukraińcy, Żydzi, Białorusini oraz Niemcy. Sytuacja uległa zmianie w wyniku II wojny światowej. Masowa zagłada m.in. ludności żydowskiej, zmiana granic, migracje, a także przesiedlenia powojenne przyczyniły się do radykalnego zmniejszenia liczby mniejszości narodowych w Polsce.

Ostatni Narodowy Spis Powszechny, przeprowadzony w 2002 roku, pokazał, iż Rzeczpospolita Polska jest krajem jednorodnym narodowościowo – ponad 96 % obywateli zadeklarowało przynależność do narodu polskiego. Największymi mniejszościami narodowymi są: Niemcy, Białorusini i Ukraińcy. Obok nich występują także mniejszości: rosyjska, litewska, słowacka, ormiańska, czeska oraz żydowska. Warto zaznaczyć, że niemal 775 tysięcy osób nie jest w stanie określić swojej narodowości.

Mniejszość niemiecka skupia się w głównej mierze w województwie śląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim. Takie rozmieszczenie tych grup ludności...

Podobne wypracowania