Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa dziecka - charakterystyka, interpretacja, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa Dziecka to zespół uregulowań prawnych odpowiadających za zagwarantowanie dzieciom ochrony ich podstawowych praw.

W Polsce podstawą ochrony praw dziecka jest przede wszystkim najważniejszy akt prawny jakim jest Konstytucja. Na katalog tych prawa składa się też równie ważna Konwencja o Prawach Dziecka. To międzynarodowa konwencja która w 1989 roku została przyjęta przez ONZ. Zapisane zostały w niej wszystkie obowiązujące prawa dziecka. Na podstawie tej konwencji powołany został do życia organ mający na celu kontrolowanie realizacji jej założeń oraz przestrzegania zawartych w niej praw - Komitet Praw Dziecka. Na gruncie Polskim wspomnieć należy także o Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jako o akcie prawnym regulującym kwestie związane z ochroną praw dziecka.

Na zestaw praw przynależnych każdemu dziecku składają się przepisy z dziedziny cywilnej, socjalne oraz kulturalnej. Starszych dzieci dotyczą także prawa polityczne. Wyłączone zostały jednak prawa ekonomiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęte zostało, iż każde dziecko ma prawo do nauki, ochrony zdrowia, dostępu do informacji oraz ochrony przez wyzyskiem i poniżaniem. Bardzo ważnym jest przepis przyznający uprawienia do wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania oraz...

Podobne wypracowania