Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszości narodowe i etniczne - porównanie (różnice i podobieństwa)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku zapewnia mniejszościom narodowym i etnicznym ochronę przed dyskryminacją oraz asymilacją, możliwość podtrzymywania i rozwijania własnej odrębności językowej, religijnej i kulturowej. Jednocześnie nie precyzuje wystarczająco jasno, co rozumie poprzez te pojęcia. Bardzo trudno jednoznacznie wyznaczyć granice między mniejszością narodową i etniczną. Polskie prawodawstwo podjęło się takiego zadania dopiero w 2005 roku. Na mocy wprowadzonej wówczas ustawy stworzono definicje tych terminów. Tym samym ujawniły się podobieństwa i różnice między owymi wspólnotami.

Mniejszości narodowe oraz etniczne tworzą mało liczebne grupy społeczne. Zawsze występuje jakaś „większość” obywateli, wobec której wspólnoty mniejszościowe mogą się zdystansować. To właśnie posiadanie poczucia odrębności, inności od reszty społeczeństwa jest pierwszym i najważniejszym kryterium wyodrębnienia mniejszości. Zarówno narodowe, jak i etniczne mniejszości mają znamienne tylko dla nich elementy kultury, obyczajowości i tradycji. Różnice mogą również objawiać się w innych cechach osobowościowych, co czasem wiąże się odmiennym sposobem widzenia świata i podejściem do rzeczywistości (widać to zwłaszcza...

Podobne wypracowania