Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura masowa a kultura narodowa - porównanie i charakterystyka pojęć

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiek XX to okres burzliwych zmian zarówno w sferze politycznej, naukowej, technicznej, jak i kulturowej. Wraz z postępem naukowo-technicznym nasilił się proces globalizacji. Coraz wyraźniej widać zacieranie się różnic między narodami, kulturami czy gospodarkami poszczególnych państw. Większość dziedzin życia uległa unifikacji. Podobnie stało się z kulturą, w ramach której pojawiła się zupełnie nowa jakość – kultura masowa. Nastawiona na masowego odbiorcę, skomercjalizowana, homogeniczna oraz podlegająca standaryzacji – wszystko to stawia ją niejako w opozycji do kultury wysokiej, a częściowo i narodowej.

W swoich założeniach kultura masowa nie jest antynarodowa, jednak jej specyfika sprawia, iż może ona zakłócać bądź osłabiać kulturę narodową. Tę ostatnią rozumiemy jako ogół dorobku społecznego danego narodu, który jest jednym z najważniejszych elementów świadomości narodowej. Kultura narodowa to nie tylko dzieła sztuki najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa, literatury, teatru czy muzyki, ale również zespół norm, wierzeń, wartości, zachowań i tradycji narodowych charakterystycznych i wspólnych dla danego narodu. Wytworzona w toku dziejów danej społeczności, staje się podstawą...

Podobne wypracowania