Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm socjalny, socjalliberalizm - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Socjalliberalizm, inaczej liberalizm socjalny, jest doktryną polityczną zapoczątkowaną przez Leonarda Hobhouse’a. Głosi ona wolność i prawo jednostki do wyznawania własnych poglądów, a także wolność obyczajów, a w gospodarce wyznaje interwencjonizm państwowy.

Podstawowe postulaty socjalliberalizmu to: prywatyzacja, rozdział Kościoła od państwa, szeroko zakrojona polityka socjalna i liberalizm kulturowy. Socjalliberalizm dopuszcza więc hazard, aborcję, prostytucję itd. Wspiera mniejszości seksualne i walczy o prawa mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych. Socjalliberalizm daje szansę wszystkim ludziom, bez względu na status majątkowy, pochodzenie i kolor skóry. Jest bardzo liberalny w obyczajach i dąży do usatysfakcjonowania wszystkich grup społecznych.

Zwolennicy socjalliberalizmu wierzą w państwo – ma ono gwarantować obywatelom dobrobyt i pokój. Państwo ma obowiązek zapewniać minimalne dobra socjalne, edukacje i szkolnictwo. Obywatel ma czuć się bezpiecznie, ponieważ zapewnia mu się podstawowe środki do życia. Tym samym państwo staje się odpowiedzialne za ewentualną biedę obywatela.

Socjalliberałowie dopuszczając prywatyzację, ale musi być ona ograniczona i kontrolowana przez państwo (prywatyzacja częściowa, gdyż...

Podobne wypracowania