Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura masowa a kultura popularna - porównanie (podobieństwa i różnice)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Znaczna część osób wymiennie używa pojęć kultura masowa i popularna, uważając je za synonimy. Sugeruje się, iż z powodu pejoratywnych skojarzeń, jakie wywołuje pierwszy z wymienionych terminów, zastąpiono go neutralną nazwą „kultura popularna”. Jednak nie wszyscy zgadzają się z takim stanowiskiem. W szczególny sposób podchodzą do owych zjawisk naukowcy, m.in. antropolodzy i socjolodzy. Wśród nich podkreślane są różnice zachodzące między kulturą masową i popularną.

Pierwsza z nich obejmuje typ kultury nastawiony na przekazywanie nieskomplikowanych, ujednoliconych i odpowiadających przeciętnemu odbiorcy treści, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja czy Internet. Celem „producentów” tej kultury jest przede wszystkim osiągnięcie jak najwyższych zysków, co z kolei powoduje komercjalizację jej wytworów. Potrzeba zatem tego, co przykuje uwagę widza i najlepiej się sprzeda – tego, co lekkie, zabawne i przyjemne. Można spróbować zdefiniować kulturę masową jako ogół standaryzowanych treści (obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia ludzkiego) prezentowanych człowiekowi poprzez środki masowego przekazu.

Czym wobec...

Podobne wypracowania