Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mniejszości narodowe, mniejszość narodowa - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy naród tworzy określona wspólnota ludzi, która ukształtowała się na przestrzeni wieków oraz posiada świadomość wspólnych korzeni (pochodzenia, języka, kultury). Jednak proces tworzenia się państw i narodów często przebiegał w sposób burzliwy i skomplikowany. Narody powstawały, trwały, by potem na zawsze zniknąć z map politycznych świata. Ustalone w procesie politycznym granice państw nie zawsze pokrywają się z granicami narodowymi czy etnicznymi. Wobec czego wytworzył się problem mniejszości narodowych oraz mniejszości etnicznych. Do rzadkości należą państwa jednonarodowe, czyli zamieszkiwane przez ludność przynależną do jednego narodu.

W większości wypadków możemy mówić o występowaniu mniejszości narodowych, czyli mniej liczebnych grup ludzi danego państwa, które odróżniają się od pozostałych obywateli swoim pochodzeniem etnicznym, językiem, obyczajami, religią czy kulturą. Są to wspólnoty mające poczucie odrębnej narodowości, tj. utożsamiają się z innym narodem niż ten dominujący w państwie, w którym żyją. Kolejną charakterystyczną cechą mniejszości narodowej jest fakt, że posiada lub posiadała ona własne państwo. To właśnie zasadniczo różni ją od mniejszości etnicznej....

Podobne wypracowania