Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Trybunał Stanu - kompetencje Trybunału Stanu. Charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Trybunał Stanu to organ, którego zadaniem jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe w związku z naruszeniem przez nie ustawy zasadniczej lub aktów prawnych niższego rzędu. Zaznaczyć należy, że dotyczy to wyłącznie spraw dotyczących naruszeń związanych z wykonywanym stanowiskiem. Trybunał rozpatruje sprawy dotyczące: Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i członków rządu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych oraz członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do odpowiedzialności pociągnięci mogą zostać również posłowie i senatorowie za naruszenie zakazu prowadzenia zakazanej im na mocy przepisów działalności gospodarczej. 

Trybunał Stanu został powołany na mocy Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Ponownie został przywrócony do działania przez ustawę o Trybunale Stanu z 6 kwietnia 1982 roku. Ustawa ta obowiązuje do dziś. 

W skład Trybunału wchodzi 16 członków wybieranych przez Sejm. Dodatkowo w Trybunale zasiadają: Przewodniczący, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz dwóch zastępców wybieranych przez Sejm. Nie wszyscy członkowie TS muszą posiadać...

Podobne wypracowania