Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa socjalne - interpretacja, charakterystyka, przykłady

Prawami człowieka są prawa przysługujące każdemu człowiekowi wynikające z jego godności. Mają one charakter powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny oraz niepodzielny.

Jedną z generacji praw człowieka stanowią prawa i wolności ekonomiczne, kulturalne oraz socjalne. 

Prezydent Roosevelt wśród podstawowych zasad, na których miał oprzeć się powojenny porządek, wskazał wolność od biedy oraz głodu. Jednak prawa socjalne nie zostały należycie rozwinięte przez twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ich znaczenie określa doktryna oraz inne międzynarodowe przepisy praw człowieka.

Prawa socjalne to prawa pozytywne, stanowią one podstawę domagania się przez ludzi spełnienia na ich rzecz określonych świadczeń.

Za prawa socjalne (określane czasem też jako społeczne) uznaje się między innymi zapewnienie jednostkom potrzebującym dostępu do ochrony społecznej. W ich zakres wchodzi równocześnie czuwanie nad odpowiednim podziałem zasobów.  Wśród praw socjalnych odnaleźć można także gwarancję ochrony zdrowia oraz prawo do nauki. Należą do nich też prawa związane z wynagrodzeniem: jego wysokość winna zapewniać jednostce możliwość zapewnienia godnego poziomu życia nie tylko jej samej ale i jej rodzinie. 

W grudniu 2008 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło protokół do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na podstawie którego dąży do usunięcia dysproporcji w stosowaniu tych praw w różnych częściach świata. Na jego podstawie ustanowione są międzynarodowe mechanizmy szukania sprawiedliwości na poziomie międzynarodowym przeznaczone dla osób których prawa zostały naruszone. 

Podobne wypracowania do Prawa człowieka - prawa socjalne - interpretacja, charakterystyka, przykłady