Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród - co to jest naród? Definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nie ma jednej definicji narodu. Każda dziedzina nauki inaczej ujmuje to zagadnienie. Dla politologa będzie to przede wszystkim wspólnota polityczna, posiadająca własne państwo (zawierające się w pewnych granicach terytorialnych) i wytworzone przez nią instytucje państwowe regulujące życie społeczne, ekonomiczne i polityczne. W ujęciu naturalistycznym natomiast naród to pewna zbiorowość ukształtowana przez cechy środowiska geograficznego, w którym żyła przez kolejne pokolenia. Wreszcie koncepcja kulturowa mówi, iż jest to wspólnota kulturowa, która wytworzyła w toku procesu historycznego własną kulturę – obyczaje, język, naukę czy sztukę.

Któregokolwiek poglądu byśmy nie przyjęli, i tak dojdziemy do przekonania, iż naród jest to trwała wspólnota, mająca silne poczucie własnej odrębności i świadomości narodowej, która ukształtowała się w określonych warunkach geograficzno-biologiczno-przyrodniczych w wyniku pewnych procesów społecznych oraz historycznych. Tworzy ona silny organizm, który pielęgnuje własne tradycje, rozwija je i pragnie przekazać kolejnym pokoleniom, m.in. w procesie socjalizacji. Jest wiele czynników narodotwórczych, czyli takich, które wpływają na...

Podobne wypracowania