Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - ONZ - prawa człowieka w systemie ONZ - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument nazwany Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Stanowi ona zbiór praw przysługujących każdemu człowiekowi bez względu na jego pochodzenie, wiek, wyznanie ani żadne inne kryteria. Prawa te wynikają z ludzkiej godności i mają powszechny, przyrodzony, niezbywalny oraz nienaruszalny charakter.  Najważniejszymi z nich są: prawo do życia, wolności sumienia oraz wyznania, a także zakaz tortur i niewolnictwa. 

ONZ jest międzynarodową instytucją dążącą do powszechnego stosowania praw człowieka na świecie. Jak głosi jej Karta celem ONZ jest „osiągnięcie międzypaństwowej współpracy w rozwiązywaniu globalnych problemów gospodarczy, społecznych, kulturalnych oraz humanitarnych a także promowanie oraz zachęcanie do poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, pleć, język czy wyznanie”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada specjalny organ zajmujący się prawami człowieka - Radę Praw Człowieka. Jest ona organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej statutowym zadaniem jest „wspieranie powszechnego poszanowania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności...

Podobne wypracowania