Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Koniunktura, koniunktura gospodarcza - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Słowo koniunktura pochodzi z języka łacińskiego i oznacza okoliczności wpływające na warunki ekonomiczne. Inaczej mówiąc jest to zespół czynników wpływających na stan aktywności gospodarki. 

Na koniunkturę gospodarczą wpływają takie wskaźniki jak Produkt Krajowy Brutto, Produkt Krajowy Netto, inwestycje, konsumpcja, wielkość sprzedaży, bezrobocie oraz inflacja. 

Informacji na temat koniunktury dostarcza statystyka ilościowa.

Z kolei cyklem koniunkturalnym nazywa się okres pomiędzy dwoma kolejnymi kryzysami lub okresowych wahań innych składników takich jak wielkość produkcji, ceny, zyski czy stopa inflacji. 

Wahania koniunktury to względnie regularnie postarzające się zmiany aktywności gospodarki. Wahania sezonowe występują w okresie roku kalendarzowego, natomiast wahania przypadkowe mają charakter losowy i powodowane są nieokreślonymi przyczynami.

Przy omawianiu koniunktury należy także zwrócić uwagę na główny trend występujący w gospodarce. Określa on regularną, obserwowaną w długim okresie zmianę z poziomu danego zjawiska powodowanego np. poprzez zmianę popytu, podaży, pracy czy kapitału. Inaczej mówiąc jest to względnie wygładzona, wyprostowana linia ukazująca rozwój...

Podobne wypracowania