Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adwokat - kim jest adwokat? Definicja, opis. Adwokat - zawód zaufania publicznego

Adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz tzw. aplikację adwokacką i pracuje, udzielając porad prawnych lub reprezentując swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Termin adwokat pochodzi z łaciny (advocatus) i wiąże się z udzielaniem pomocy.

Do szczególnych obowiązków adwokata, poza wspomnianym udzielaniem porad i reprezentacją przed sądem, należy także sporządzanie opinii i występowanie przed urzędami.

Warto zaznaczyć, że adwokat ma obowiązek zachowania tajemnicy wszystkich informacji, jakich dowiedział się podczas współpracy w klientem. Co więcej, adwokaci posiadają pewien zestaw reguł etycznych – swego rodzaju kodeks postępowania, którego zasad nie należy łamać. Należą do nich m.in.: zakaz narzucania komukolwiek pomocy prawnej lub też tradycja nieumieszczania reklam w mediach masowych.

Adwokatem może zostać osoba, która cieszy się dużym poważaniem społecznym, wręcz nieskazitelną opinią, musi także posiadać pełnię praw obywatelskich. Jak wspomniano na wstępie, musi ukończyć studia kierunkowe i odbyć aplikacje – ale od tej reguły zakłada się pewne wyjątki. Adwokatem może zostać profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także prawnik, który przez 3 lata pracował jako sędzia, prokurator, radca prawny lub notariusz (oczywiście do każdego z powyższych stanowisk konieczne są specjalne kwalifikacje).

Ogół adwokatów (również z aplikantami adwokackimi) nosi nazwę Adwokatury lub inaczej Palestry. Cechuje się samorządnością. Celem jej istnienia jest niesienie pomocy prawnej, ochrona praw i wolności obywatelskich, a także działania z zakresu kształtowania prawa.

Adwokatura w Polsce posiada pewne organy naczelne, są to: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka (jej kompetencje to np. uchwalanie regulaminów m.in. dotyczących aplikacji adwokackiej), Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższa Komisja Rewizyjna. Pomniejsze jednostki organizacyjne to izby (organy izby to Zgromadzenie Izby, Okręgowa Rada Adwokacka, Sąd Dyscyplinarny, Komisja Rewizyjna) i zespoły adwokackie.

Podobne wypracowania do Adwokat - kim jest adwokat? Definicja, opis. Adwokat - zawód zaufania publicznego