Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Absolutorium - definicja, charakterystyka. Absolutorium budżetowe

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Absolutorium jest pojęciem o źródłosłowie łacińskim – oznacza ono zwolnienie, unieważnienie. Termin ten funkcjonuje jako określenie aktu dokonywanego przez upoważniony organ (np. zgromadzenie członków zarządu, parlament), jako wyrażenie akceptacji określonego zakresu działalności prowadzonej przez organ wykonawczy (w przypadku zgromadzenia członków zarządu będzie to np. dyrektor, natomiast w przypadku parlamentu – członek rządu). Absolutorium dotyczy głównie kwestii finansowych. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację działań, natomiast nieudzielenie skutkuje zwykle wszczęciem procedury odwoławczej danego organu.

Specjalnym przykładem absolutorium jest tzw. absolutorium budżetowe, w którym rząd odpowiada przed sejmem z wykonania budżetu. Rząd ma konstytucyjny obowiązek przedłożenia sejmowi sprawozdania z wykonania budżetu (termin wynosi do pięciu miesięcy od zakończenia danego roku budżetowego). Sejm weryfikuje otrzymane sprawozdanie i bada je pod względem m.in. utrzymania dyscypliny budżetowej, która oznacza nienaruszanie zakładanych przy uchwalaniu budżetu sum i nienaruszanie zasad zawartych w ustawie budżetowej. Głosowanie nad dyscypliną budżetową odbywa się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej...

Podobne wypracowania