Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Większość kwalifikowana - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Większość kwalifikowania to jeden ze sposobów podejmowania decyzji w sytuacji głosowania. Wykorzystywana jest ona zazwyczaj w głosowaniach o dużym znaczeniu.

W przypadku większości kwalifikowanej poza kryterium opowiedzenia się większości głosujących za danym wnioskiem, wprowadzone jest dodatkowe kryterium określające, ile dokładnie musi wynosić liczba popierających. Może być ona wyrażona ułamkiem (np. 2/3, 3/5 itp. – sytuacja spotykana w Polsce) bądź procentem (np. 65%, 80%). Dodatkowo konieczne jest uściślenie, do jakiej liczby odnosi się minimum głosów. Może być to np. całość członków danego zgromadzenia czy organu, liczba osób obecnych w czasie podejmowania danej decyzji itd.

W Polsce większość kwalifikowana używana jest przy ważnych głosowaniach  przewidzianych przez ustawę zasadniczą, jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacji tych jest dokładnie osiem.

Większość 3/5 głosów wymagana jest przy głosowaniem nad ustawą, która jest w rękach sejmu po ponownym rozpatrzeniu przez prezydenta. Wymagana jest wtedy obecność co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – czyli 231. Druga sytuacja, w której wymagana jest tak większość, to głosowanie nad postawieniem przed Trybunałem...

TAGI: prawo

Podobne wypracowania