Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bank Światowy - co to jest Bank Światowy? Definicja, cele, charakterystyka działań

Na organizację określaną jako Bank Światowy (ang. World Bank) składają się dwie agencje działających w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association) oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Potocznie jednak termin „Bank Światowy” odnosi się jedynie do drugiej z wymienionych komórek.

Funkcjonują dodatkowo trzy agencje wchodzące w skład Grupy Banku Światowego. Są to: Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Bank Światowy, mimo swojej nazwy, nie jest bakiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Powstał głównie w celu pomocy gospodarkom państw europejskich w podniesieniu się po kryzysie związanym z II wojną światową. Aktualnie cel ten stracił na znaczeniu. Wśród głównych zadań Banku Światowego wymienia się dziś: poprawę warunków życia w krajach słabiej rozwiniętych, eliminację ubóstwa oraz głodu. Wiele działań skierowanych jest także w stronę kwestii równości, zarówno w aspekcie dążeń do zrównoważonego rozwoju gospodarczego między krajami, jak i równości praw mężczyzn oraz kobiet.

Najważniejsze cele Banku Światowego określone zostały w Milenijnej Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bank Światowy może umożliwić najbardziej potrzebującym krajom członkowskim, a także przedsiębiorstwom publicznym (w tym przypadku potrzebne są jednak odpowiednie gwarancje rządowe) zaciągnięcie kredytów na preferencyjnych warunkach, z niskim oprocentowaniu. Pieniądze na te kredyty płyną ze składek państw członkowskich, a także z obligacji. Inną formą działania jest współudział w kredytach zaciąganych z innych źródeł (nazywane inaczej kofinansowaniem). Bank Światowy finansuje także bezpośrednio różnego rodzaju projekty inwestycyjne.

Równocześnie Bank Światowy stawia państwom członkowskim pewne ograniczenia, takie jak: wspieranie demokracji i praca nad jej rozwojem, wspieranie sektora prywatnego czy walka z przejawami korupcji.

Członkami Banku światowego jest aktualnie 186 krajów. Jego siedziba mieści się w Waszyngtonie.

Podobne wypracowania do Bank Światowy - co to jest Bank Światowy? Definicja, cele, charakterystyka działań