Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Politologia - definicja, charakterystyka. Politologia a polityka - porównanie

Politologia to jeden z typów nauk społecznych, który skupia się na polityce jako całokształcie działalności w celu sprawowania władzy politycznej, jej funkcjonowaniem, wpływem na życie społeczne. Ponadto w swym zakresie zawiera również teorię jej zorganizowania, funkcje państwa oraz działalność międzynarodowych organizacji politycznych. Jej kategorie badawcze opierają się zasadniczo o funkcjonowanie władzy, polityki oraz państwa. 

Politologia to głównie nauki polityczne w ujęciu teoretycznym, mające za zadanie wspomaganie rozwoju nauki. Wyodrębnić można również ujęcie praktyczne, dzięki któremu można posiłkować się dokonanymi analizami. Politolodzy to eksperci oraz doradcy polityczni.

Politologia swe początki ma już w okresie starożytności, wielu bowiem greckich filozofów z tamtego okresu starało się wspomagać polityków oraz mieć wpływ na sposób rządzenia państwem. Od tego momentu politologia jako nauka przeżywała dość znaczący rozwój. 

Polityką natomiast określa się umiejętność sprawowania władzy publicznej, możliwość zmobilizowania społeczeństwa do osiągnięcia wspólnego celu oraz działalność rządu. Samo pojęcie jest rozumiane na wiele sposobów, w zależności od wielu czynników. Można przykładowo wyróżnić pięć aspektów polityki. Różnorodny jest także zakres obowiązywania tego pojęcia.

Potocznie polityką nazywa się bądź program partii politycznej, który wprowadza ona w życie w trakcie sprawowania władzy, bądź też powiązania pomiędzy poszczególnymi jednostkami w ujęciu wzajemnych korzyści poprzez spełnianie określonych oczekiwań. Przez pojęcie polityki można rozumieć również sytuację, w której osiągany jest jakiś konsensus w celu o wyższym znaczeniu. Działanie polityczne samo w sobie skupia się na procesie opartym na próbie pogodzenia kilku sprzeczności w tym samym momencie. Funkcjonują partie polityczne, których różnice statutowe zmuszają ich do znalezienia porozumienia, aby osiągnąć cel.

Podobne wypracowania do Politologia - definicja, charakterystyka. Politologia a polityka - porównanie