Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partia polityczna a grupa interesu - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Partia polityczna to organizacja społeczna, która funkcjonuje w celu uzyskania i utrzymania wpływu na politykę w danej zbiorowości lub w państwie. Partie polityczne działają w oparciu o określony program polityczny, który w sposób klarowny definiuje jej poczynania na scenie politycznej. Program i działania partii są jawne, nie mogą pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami oraz normami prawa. Partia polityczna w swoich szeregach skupia jednostki, które udział w niej zgłaszają dobrowolnie, nikt nie może zostać zmuszony do uczestnictwa w partii. Partia ma charakter formalny, musi zostać zarejestrowana, a jej program przyjęty. Do partii politycznej mogą należeć wyłącznie osoby dorosłe, świadome politycznie, popierające założenia i postulaty wysuwane przez partię. Ponadto każda partia posiada lidera, który jest z nią w wyraźny sposób kojarzony. Istnieje szeroka typologia partii politycznych ze względu na wielość determinujących je czynników. Zasadniczy, pierwotny podział obejmował dwubiegunowy charakter sceny politycznej, na prawicę i lewicę.

Grupa interesu natomiast jest grupą jednostek połączonych wspólnym dążeniem do osiągnięcia wystarczającej władzy, aby propagować i wspierać konkretne sprawy. Jednostki...

Podobne wypracowania