Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partia polityczna a grupa interesu - porównanie

Partia polityczna to organizacja społeczna, która funkcjonuje w celu uzyskania i utrzymania wpływu na politykę w danej zbiorowości lub w państwie. Partie polityczne działają w oparciu o określony program polityczny, który w sposób klarowny definiuje jej poczynania na scenie politycznej. Program i działania partii są jawne, nie mogą pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami oraz normami prawa. Partia polityczna w swoich szeregach skupia jednostki, które udział w niej zgłaszają dobrowolnie, nikt nie może zostać zmuszony do uczestnictwa w partii. Partia ma charakter formalny, musi zostać zarejestrowana, a jej program przyjęty. Do partii politycznej mogą należeć wyłącznie osoby dorosłe, świadome politycznie, popierające założenia i postulaty wysuwane przez partię. Ponadto każda partia posiada lidera, który jest z nią w wyraźny sposób kojarzony. Istnieje szeroka typologia partii politycznych ze względu na wielość determinujących je czynników. Zasadniczy, pierwotny podział obejmował dwubiegunowy charakter sceny politycznej, na prawicę i lewicę.

Grupa interesu natomiast jest grupą jednostek połączonych wspólnym dążeniem do osiągnięcia wystarczającej władzy, aby propagować i wspierać konkretne sprawy. Jednostki te są połączone hipotetycznymi korzyściami, które mogą osiągnąć poprzez działanie oparte na zasadach współpracy. Mają ogromny wpływ na rząd, parlament oraz partie polityczne. To organizacja spójna w swym działaniu, wprowadzająca w życie plan opierając się na nieustannym dążeniu do celu. Silnym czynnikiem, wpływającym na osiągnięcie zamierzonych korzyści, jest udział mediów.

Można wyszczególnić kilka typów grup interesów, między innymi grupy niezrzeszeniowe, instytucjonalne grupy interesu (w skład których wchodzą także partie polityczne) oraz grupy zrzeszeniowe (przykładem są związki zawodowe czy też organizacje pracodawców). Charakteryzuje je różnorodność działania i stopień formalizacji każdego z typów tych grup. Ponadto, grupy interesu są zmobilizowane, posiadają energię oraz środki przy realizacji celów oraz są w pewnym stopniu sformalizowane.

Podobne wypracowania do Partia polityczna a grupa interesu - porównanie