Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Niezawisłość sędziowska, niezawisłość sądów - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Niezawisłość sędziowska to zagwarantowana w Konstytucji oraz ustawach podstawowa zasada, w myśl której sędzia w trakcie rozstrzygania sprawy podlega wyłącznie prawu. Nie ma możliwości stosowania nacisku oraz wywierania wpływu na decyzję sędziego poprzez powoływanie się na okoliczności z zewnątrz. W szczególności zasada ta odnosi się do ewentualnego poddawania się sędziego wpływom władzy wykonawczej. Sędzia podlega przepisom i normom prawa zawartym w ustawie zasadniczej (Konstytucji) oraz ustawom. 

Niezawisłość sędziego jest przejawem swego rodzaju niezależności sędziego, aczkolwiek nie wyklucza ona podporządkowania zgodnie z hierarchią służbową. Istnieje metoda kontroli działalności sędziego, jednakże musi ona być zgodna z ustawowym podziałem instancyjnym sędziów w celu badania prawidłowości oraz legalności procesu wydawania orzeczenia w danej sprawie. 

Elementami niezawisłości sędziowskiej jest, miedzy innymi, bezstronność sędziego wobec uczestników postępowania, oraz jego niezależność w stosunku do pozasądowych organów i instytucji. Ponadto sędzia jest niezależny od organów władzy oraz od innych organów sądowych. Wpływy rządzącej partii politycznej również są odseparowane w przypadku wydawania...

Podobne wypracowania