Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partia polityczna - geneza, definicja, opis, przykłady

Partia polityczna to przede wszystkim dobrowolna organizacja społeczna, posiadająca określony program polityczny. Jej głównym zamierzeniem jest realizacja owego programu poprzez zdobycie i osiągnięcie władzy w państwie czy też wywieranie na nią znacznego wpływu. Partie polityczne mają charakter członkowski i korporacyjny, dlatego też można je zaliczyć do organizacji społecznych. Zrzeszają w swych szeregach obywateli dorosłych, świadomych pod względem wspólnego interesu społecznego. Członkowie partii posiadają zbliżone poglądy w konkretnych kwestiach, a w swoim działaniu starają się przekonać jak największą liczbę jednostek spoza partii. Funkcjonowanie poszczególnych partii w głównej mierze opiera się o zdolności przekazywania programu partyjnego poprzez dobre zaplecze merytoryczne kampanii wyborczych oraz sposób przekonania do programu wyborców. Partia polityczna posiada lidera, który jest z nią kojarzony. Określony program ma na celu zdobycie poparcia wśród zbiorowości społecznych i zawodowych. 

Cechą charakterystyczną partii politycznych jest dążenia do zrzeszania jednostek w celu sprawowania władzy w sposób zdyscyplinowany, jasno określony i zasadniczo bezkompromisowy. Partie powinny konsolidować polityków podobnych pod względem reprezentowania interesów określonych odłamów społeczeństwa. Ich skuteczna realizacja powinna wpływać na rozwój demokracji zgodnie z ustanowionymi procedurami, a także w sposób ogólnie przyjęty ingerować w rywalizację na scenie politycznej.

Partie polityczne wykształciły się wraz z rozwojem parlamentaryzmu. Pierwotnie miało to miejsce we Francji i Wielkiej Brytanii. Zasadniczy podział partyjny opierał się na partie prawicowe i lewicowe. Wraz z upływem czasu podział ten systematycznie się poszerzał wraz z powstawaniem kolejnych nurtów filozoficznych. Podział partii politycznych opiera się obecnie na klasyfikacje ze względu na strukturę organizacyjną, genezę organizacyjną, stopień upartyjnienia kandydatów, typ członkowstwa, rozdział kompetencji, rodzaj komórki podstawowej, sposób powoływania władz, typ kierownictwa partyjnego czy też cele partii politycznej. Istnieją także podziały oparte na innych kryteriach.

Podobne wypracowania do Partia polityczna - geneza, definicja, opis, przykłady