Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organizacja Pożytku Publicznego - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacja Pożytku Publicznego to pojęcie wprowadzone do polskiego systemu prawnego za pomocą ustawy z dnia 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Organizacja Pożytku Publicznego to podmiot, który znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może się o niego ubiegać w zasadzie każda organizacja pozarządowa. Ponadto, prawo dopuszcza także możliwość, aby o ten status ubiegała się również spółka kapitałowa, która została powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co więcej, jeżeli podmioty kościelne czy też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzą działalność pożytku publicznego, również mogą ubiegać się o wpis do rejestru.   Ustawa przewiduje jednakże pewne wyjątki. Tak więc zakazane jest ubieganie się o wpis do KRS jako Organizacji Pożytku Publicznego partii politycznych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, samorządów zawodowych czy też fundacji utworzonych przez partie polityczne. 

Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskuje się na podstawie orzeczenia sądu, który zezwala na wpis do rejestru. Wówczas organizacja nabywa możliwość prowadzenia działalności jako Organizacja Pożytku...

Podobne wypracowania