Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruth Benedict - biografia, życiorys

Prace naukowe urodzonej w 1887 roku Ruth Benedict były kamieniem milowym w rozwoju antropologii kulturowej. Jest ona uważana za twórczynię i główną przedstawicielkę prądu myślowego znanego jako konfiguracjonizm. Benedict skupiała swą uwagę badawczą przede wszystkim na zdefiniowaniu pojęcia „kultury”.

Na podstawie analizy różnych społeczności, w tym między innymi plemion Ameryki Północnej, badaczka zdefiniowała kulturę jako –  konfigurację różnych wzorców myślenia skupionych wokół jednej osi, tak zwanego „wzoru kultury”. Tym wzorem, według Benedict, jest wspólny dla całego społeczeństwa element, wokół którego odbywa się międzyludzka integracja. „Wzór kultury” jest więc jednym z czynników budujących tożsamości danej grupy społecznej. Stąd skupienie badaczki na plemionach Ameryki Północnej – twierdziła ona, że w prymitywnych kulturach łatwiej wydobyć i określić wzór kultury. To właśnie na podstawie eksperymentów naukowych przeprowadzanych wśród Indian (plemiona Czarnych Stóp i Zuni) Benedict stworzyła największe dzieło i jednocześnie syntezę swych teorii naukowych. Były to „Wzory kultury” wydane w 1934 roku.

Na płaszczyźnie metodologicznej Benedict zdecydowanie stwierdzała, że nie można zajmować się żadnym pojedynczym elementem kultury w oderwaniu od jej całości. W jej ujęciu kultura jest więc integralnym i funkcjonalnym organizmem, organiczną całością, systemem.

Dorobek naukowy Ruth Benedcit szybko został doceniony. W 1946 roku badaczka wydała kolejną prekursorską pracę zatytułowaną „Chryzantema i miecz”. O napisanie studium dotyczącego kultury Japonii do badaczki zwrócił się rząd Stanów Zjednoczonych. Inne dzieła Benedict, nietłumaczone na język polski, to „The Concept of the Guardian Spirit in North America” (1923), „Zuni Mythology” (1935) oraz „Race: Science and Politics” (1940).

Prywatnie antropolożka była osobą wzbudzająca wiele kontrowersji. Otwarcie głosiła często niewygodne dla elit politycznych idee równości i wolności każdego człowieka. Otwarcie przyznawała się również do swego biseksualizmu. Jej mężem został w 1914 roku Stanley Benedict, szerokim echem odbił się również romans badaczki z inną antropolożką Margaret Mead. Ruth Benedict zmarła w 1948 roku.

Podobne wypracowania do Ruth Benedict - biografia, życiorys