Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Solidarność Walcząca - opracowanie

Solidarność Walcząca była tajną organizacją opozycyjną, antykomunistyczną, niepodległościową działającą w Polsce w latach 1982-1990. Została założona na przełomie maja i czerwca 1982 roku we Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego, Pawła Falickiego i innych związanych z pismem pod tytułem „Solidarność Walcząca”. Początkowo była nazywana Porozumieniem „SW”, a od października już Solidarnością Walczącą. Powstała w wyniku rozłamu we władzach podziemnej Solidarności.

W roku 1983 z organizacji lokalnej ewoluowała w ogólnopolską, z oddziałami w Katowicach, Zgorzelcu, Gorzowie, Toruniu, Lublinie i w Trójmieście. Przejawiała dużą aktywność prowadząc głównie działalność radiową, nadając audycje (również na żywo) oraz prasową, wydając ponad 130 tytułów prasowych. Wielu działaczy zostało aresztowanych przez władze PRL. Sam Morawiecki został pod koniec lat osiemdziesiątych wydalony z Polski, powrócił posługując się fałszywymi dokumentami.

Założyciele Solidarności Walczącej zarzucali NSZZ Solidarność brak zdecydowania wobec władz komunistycznych. W reżimach totalitarnych, zwłaszcza komunizmie, oraz w wojnach światowych widzieli główne zagrożenia dla wzrastającego dobrobytu światowego. Odrzucali kompromisy z władzą komunistyczną. Uważali, że choć człowiek jest podmiotem społeczeństwa, to jego życie w głównej mierze zależy od rodziny, środowiska, narodu, od bliższych i dalszych społeczności. Postulowali trzymanie się sprawdzonych zasad i wartości: wolności, solidarności i współczucia cierpiącym, wiary, prawdy, przestrzegania praw człowieka, niezbywalnego prawa narodów do niepodległości.

W swym programie podkreślali, że ustrój wszystkich państw powinien być demokratyczny. Zadaniem władz państwowych powinno być dbanie o obywateli, o suwerenność kraju, nie powinny jednak ingerować w całość sfery publicznej. O sprawach lokalnych powinny decydować samorządy. Ludzką potrzebą i obowiązkiem zaś miała być praca, która nadaje sens życiu i przysparza dobrobyt. O wszystkie te wartości należy walczyć i bronić ich. Polska powinna być niepodległa i solidarna.

Gospodarką ma zaś sterować rynek z dopuszczeniem różnych form własności. W drodze do takiego stanu rzeczy miały mieć miejsce 3 fazy. Na jaskrawe akty przemocy reżimu, na możliwą eskalację gwałtu chciała Solidarność Walcząca odpowiedzieć czynną obroną i samoobroną, odżegnując się przy tym od terroryzmu, a za wzór takiego oporu czynnego uznając Armię Krajową.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organizacja przekształciła się w 1990 roku w Partię Wolności.

Podobne wypracowania do Solidarność Walcząca - opracowanie