Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Kędzierzawy - polityka seniora dynastii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jako że Bolesław Kędzierzawy w momencie ogłoszenia testamentu był najstarszym spośród żyjących synów Bolesława Krzywoustego i Salomei (starsi bracia Leszek i Kazimierz umarli wcześniej), otrzymał dzielnicę mazowiecką. Od chwili wejścia w życie ojcowskiego testamentu niechętni Władysławowi Wygnańcowi właśnie w Bolesławie upatrywali kandydata do władania całym krajem. Wojna domowa na dobre rozgorzała w roku 1145.

Pierwsza ofensywa Bolesława, będącego w sojuszu z Mieszkiem i Wszeborem, choć dobrze rokowała, nie zakończyła się sukcesem. Władysław nie miał jednak na długo pozostać na tronie, bowiem już rok później, w wyniku powszechnych buntów oraz klątwy nałożonej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, uciekać musiał do Niemiec na dwór Konrada III. Dało to możliwość nowego podziału ziem – Bolesław zagarnął tereny śląskie i krakowskie. Władysław Wygnaniec nie zamierzał jednak porzucać swych nadziei na odzyskanie korony. Już w sierpniu 1146 roku Konrad III najechał ziemie polskie, podburzany przez siostrę i szwagra (Wygnańca). Nie mogąc jednak pokonać Polaków, postanowił zarządzić odwrót, uzyskując przy tym okup i obietnicę Bolesława, iż ten stawi się na jego wezwanie.

Wkrótce po stronie Władysława opowiedzieć...

Podobne wypracowania