Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organizacja Pożytku Publicznego a organizacja pozarządowa - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W polskim ustawodawstwie funkcjonują przepisy prawne regulujące działalność zarówno Organizacji Pożytku Publicznego, jak i organizacji pozarządowych. Zawarte są one w szczególnej ustawie.

Organizacja Pożytku Publicznego charakteryzuje się tym, iż jej działalność warunkuje uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wydawanego na mocy orzeczenia sądu rejestrowego. Działalność tego typu organizacji jest oparta na użyteczności publicznej. Wpis taki może otrzymać organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, których działalność oparta jest na statucie oraz na rzecz określonej jasno grupy podmiotów. Cały dochód tej Organizacji musi być przeznaczony na wykonywanie działalności wyraźnie oznaczonej w statucie. Zakazane jest generalnie prowadzenie działalności gospodarczej przez tego typu organizację, chyba, że całość dochodów przeznaczona jest na realizację założeń statutowych. Ponadto, niezbędne jest posiadanie przez Organizację Pożytku Publicznego organu sprawującego kontrolę, najlepiej kolegialnego, który będzie odrębny od organu zarządzającego Organizacją. Ponadto, Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych w celu umożliwienia sprawowania...

Podobne wypracowania