Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa interesu – definicja, opis, przykłady

Grupami interesów nazywa się grupy jednostek, które zostały połączone poprzez wspólne interesy lub dążących do osiągnięcia zamierzonych korzyści w przyszłości. Członkowie takiej grupy mają świadomość wiążących ich wspólnych kwestii. Mogą oni brać mniej lub bardziej czynny udział w podkreślaniu swoich interesów wobec instytucji państwowych. Poprzez swoje działania starają się osiągnąć zamierzony cel oraz zrealizowanie interesów.

Grupa interesów w swym działaniu ma zamiar osiągnąć określony skutek, uzyskać wpływ na partię rządzącą, aby dopomóc jego realizacji. Znacząco wpływają na polityczne rozstrzygnięcia. 

Można wyróżnić kilka typów grup interesów. Pierwsza z nich składa się z grup opartych na więzach pokrewieństwa i wspólnym pochodzeniu, takie jak grupy etniczne, rodziny, przywódcy lokalni itp. Są to, tak zwane, grupy niezrzeszeniowe. Wyrażają one swoje interesy w sposób sporadyczny, aczkolwiek naturalną koleją rzeczy jest ich przekształcenie w instytucjonalne lub zrzeszeniowe grupy interesu. Drugi typ, instytucjonalne grupy interesów, są organizacjami sformalizowanymi. W ich skład wchodzi personel zawodowy. Są w stanie przeprowadzać proces artykułowania swoich potrzeb lub też pośredniczyć w takiej artykulacji innych grup społecznych. Do ich szeregów można zaliczyć partie polityczne, biurokracje, kościoły. Można w ramach instytucjonalnych grup interesu wyróżnić występowanie mniej formalnych grup. Przykład stanowią w tym wypadku frakcje polityczne. Trzecią grupę stanowią zrzeszeniowe grupy interesu. Charakteryzują się specjalistycznymi strukturami, powołanymi w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Przykładem tego typu grupy są związki zawodowe. Otwarta reprezentacja interesów konkretnych grup stanowi sposób ich działania.

Grupa interesu społecznego musi być doskonale zorganizowana i zmobilizowana do działania. Stopień jej determinacji warunkuje osiągnięcie sukcesu. Często przybiera to mniejszą lub większą formę nacisku.

Podobne wypracowania do Grupa interesu – definicja, opis, przykłady